JęzykiPolski
WalutyPLN

Kategorie

Informacje

Szybki kontakt
Tel. +48 793 297 299

Odpowiadamy na bieżąco.
Masz pytanie, dzwoń lub pisz...

  Strona głównaRegulamin

  Regulamin

  1. Sklep internetowy mungoCenter, działający pod adresem http://www.mungoCenter.pl/ prowadzony jest przez firmę TECHNET Marek Lewicki w ramach działalności gospodarczej pod nazwą TECHNET Marek Lewicki z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Świerczewskiej 5, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 852-123-43-83, REGON 320244131,
  e-mail biuro@technet.szczecin.pl, nr telefonu +48 793 297 299 (dalej: MungoPoint Szczecin).

  2. Przedmiotem działalności sklepu mungoCenter jest sprzedaż profesjonalnych systemów zamocowań oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

  3. Sklep mungoCenter nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.

  Oferta sklepu skierowana jest do wszelkich krajowych lub zagranicznych podmiotów profesjonalnych, niebędących konsumentami, a więc m.in. do:
  a) wszelkiego rodzaju firm, począwszy od najmniejszej spółki cywilnej do wielkiej korporacji,
  b) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową,
  c) instytucji publicznych,
  d) podmiotów użytku publicznego,
  e) fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych,
  f) pozostałych osób prawnych.

  4. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu mungoCenter są przetwarzane przez TECHNET Marek Lewicki z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Świerczewskiej 5.

  5. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i jeżeli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep mungoCenter.

  6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

  7. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

  8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt ze sprzedawcą.

  9. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie mungoCenter są wyrażone w złotych polskich (PLN).

  10. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

  11. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://www.mungoCenter.pl/. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

  12. Warunkiem koniecznym skutecznego złożenia zamówienia jest podanie przez klienta numeru NIP.

  13. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

  14. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

  15. Towar zamówiony w sklepie internetowym mungoCenter dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

  16. Na czas otrzymania przesyłki składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, płatność, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz czas dostawy. Zamówienia na towary zamawiane pod klienta i nie będące na stanie magazynowym sklepu będą realizowane po dokonaniu przedpłaty na nasze konto bankowe i stwierdzeniu, że przelew wpłynął na konto bankowe sprzedającego, wskazane na fakturze proforma.

  17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej, w tym z powodu działania siły wyższej.

  18. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT.

  19. Płatność za zamówienie może być dokonywana przez klienta w następujący sposób: przelew na rachunek bankowy TECHNET Marek Lewicki, płatność kartą przez Internet lub płatność przy odbiorze.

  20. Sklep mungoCenter przyjmuje zwroty towarów tylko w uzasadnionych przypadkach.

  21. Uprawnienia gwarancyjne na zakupione produkty realizowane są przez ich producentów. Aby przeprowadzić procedurę reklamacji należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Przede wszystkim do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu.

  22. Jeżeli na towar udzielona jest gwarancja TECHNET Marek Lewicki należy skontaktować się ze sklepem w celu uzyskania informacji co do dalszego postępowania.

  23. Na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona. Nie ogranicza to w żaden sposób uprawnień z tytułu gwarancji.

  24. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…) (Dz.U. Nr 68, poz. 360) ceny sprzedaży podane na stronie http://www.mungoCenter.pl/ są umownymi cenami brutto.

  25. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  26. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny w Szczecinie.

  27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym mungoCenter pod adresem http://www.mungoCenter.pl/ i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

  28. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Sprzedawca poinformuje klientów o zakresie wprowadzanych zmian z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie informacji na stronie głównej sklepu oraz przesłanie wiadomości e-mail zarejestrowanym użytkownikom. Klientowi przysługuje prawo usunięcia konta, jeżeli nie akceptuje wprowadzanych zmian.

  Nasze towary wysyłamy
  Towary zamówione do godz. 14.00,
  będące na stanie sklepu,
  wysyłamy w ten sam dzień
  firmą kurierską:
   
  lub

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Obowiązek informacyjny wynikający z RODO znajdziecie Państwo pod linkiem. Prosimy o zapozanie się z jego treścią. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, prosimy o konatakt pod adresem biuro@technet.szczecin.pl